MUDr. Tomáš Mňuk


VZDĚLÁNÍ, CERTIFIKÁTY:

2010    Promoce na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně

2015    Atestace z oftalmologie

 • Licence České lékařské komory pro výkon soukromé lékařské praxe
 • Diplom celoživotního vzdělávání - garantováno Českou lékařskou komorou 
 • Oprávnění k předpisu speciálních optických pomůcek S4


PRAXE:

2010 - dosud    Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

2012 - 2020      Optika FOKUS

2015 - 2020      Soukromá oční ambulance MUDr. Ondráčka, Břeclav

2016 - 2018      Soukromá oční ambulance MUDr. Krejzlíkové, Kyjov

2019 - dosud     Soukromá oční ambulance OFTALMED s.r.o.


ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH:

 • Česká lékařská komora
 • Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
 • Česká oftalmologická společnost
 • Česká vitreoretinální společnost


ABSOLVOVANÉ KURZY:

 • 3/2013 Ekonomika zdravotnictví, ekonomika a management zdravotnických zařízení pořádán akreditovaným pracovištěm MZ ČR Centrem andragogiky, Praha (registr. číslo projektu ESF:  Z.1.04/1.1.00/46.00002)
 • 11/2014 Kataraktová škola pořádaný Oční klinikou Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ve spolupráci s Českou společností refrakční a kataraktové chirurgie a společností Alcon, Praha 
 • 10/2017 Diagnostika a léčba pomocí prizmat v neurooftalmologii a strabologii pořádaný Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze, vedoucí kurzu: MUDr. Pavel DIBLÍK, MBA
 • a další...   

PŘEDNÁŠKOVÁ, PUBLIKAČNÍ a VĚDECKÁ ČINOST:

 • 4/2008 Aktivní účast - 3. Slavíkovy brněnské oftalmologické dny, Brno                                                       - prezentace: Refrakční vady v populaci mediků
 • 2009 Digitalizace materiálů pro elektronickou knihovnu cestopisů 19. a 20. století v rámci grantu FRVŠ 1048/2009 pro Ústav české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity  
 • 6/2011 Spoluorganizátor - XVIII. ročník Konference mladých lékařů, Brno
 • 6/2011 Aktivní účast - XVIII. ročník Konference mladých lékařů, Brno                                                          - prezentace: Rohovkový crosslinking - první výsledky 
 • 2012 Řešitel projektu MU MUNI/A/0870/2011: Dlouhodobé výsledky crosslinkingu u ektatických onemocnění rohovky 
 • 5/2012 Aktivní účast - 7. Slavíkovy brněnské oftalmologické dny, Brno                                                      - prezentace: Rohovkový crosslinking - roční výsledky bezabrazní techniky CXL
 • 9/2012 Aktivní účast - XX. výročním sjezd České oftalmologické společnosti, Plzeň                                 - prezentace: Rohovkový crosslinking - 1,5 roční výsledky bezabrazní techniky CXL
 • 2013 Spoluřešitel projektu MU MUNI/A/0886/2012: Využití elektrofyziologických metod pro hodnocení zrakové ostrosti  
 • 4/2014 Aktivní účast - 9. Slavíkovy brněnské oftalmologické dny, Brno                                                      - prezentace: Trachom - otázka minulosti?
 • 5/2014 Aktivní účast - Futurum Ophthalmologicum 2014, Lázně Bělohrad                                                - prezentace: Trachom - otázka minulosti?
 • 5/2014 Pasivní účast, spoluautorství - konference Evropské akademie optometrie a optiky a Evropské rady optometrie a optiky, Varšava - prezentace (Mgr. Veselý): Comparison of sVEP method with subjective measurement
 • 6/2014 Pasivní účast - 2. optometristická konference centrální a jihovýchodní Evropy, Rovinj, Chorvatská republika - poster: Corneal crosslinking - the appropriate choice of the keratokonus treatment
 • 6/2014 Spoluorganizátor - XXI. ročník Konference mladých lékařů, Brno
 • 2015 Spoluřešitel projektu MŠMT na VUT: ED3.1.00/13.0271: Bezpečnost a obrana - Zařízení pro snímání a rozpoznávání oční duhovky a sítnice
 • 2015 Spoluautor publikace Elektronické zařízení pro snímání obrazu sítnice a duhovky oka, Česká a slovenská oftalmologie, roč. 71, č. 6, ISSN 1211-9059, str. 302-308
 • 5/2015 Aktivní účast - Kongres České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie, Plzeň                     - prezentace: Naše 1. zkušenosti s nitroočními čočkami BiFlex
 • 6/2015 Spoluorganizátor - XXII. ročník Konference mladých lékařů, Brno
 • 2016-2017 Spoluřešitel/konzultant grantového projektu Extrakce příznaků ze sítnice oka a jejich vyhodnocení
 • 9/2017 Aktivní účast - XXV. výroční sjezd České oftalmologické společnosti, Brno                                    - prezentace: Blepha-line aneb prevence je základ
 • 9/2018 Aktivní účast - XXVI. výroční sjezd České oftalmologické společnosti, Praha                                - prezentace: Amaurosis fugax aneb za 5 minut 12
 • 2018-2019 Spoluřešitel/konzultant grantového projektu Zařízení pro automatické snímání očního pozadí - EYRINA4 na VUT (TG01010054)  
 • 2019 Spoluautor publikace Is There Any Similarity Between a Person's Left and Right Retina? Proceedings of the 18th International Conference of the Biometrics Special Interest Group, ISBN 978-3-88579-690-9, str. 71-82
 • 2020-2021 Spoluřešitel projektu Analýza kvality retinálních snímků - projekt Národního screeningového centra (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008165 - Časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu)
 • 2021 Spoluautor technické zprávy Detekce hemoragií a mikroaneurysmat v retinálních snímcích, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
 • 2021 Spoluautor technické zprávy Detekce exsudátů v retinálních snímcích, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Reference

U pana doktora jsem byla se synem v prosinci a byla jsem moc spokojená! Vyšetření bylo velice podrobné, odborné, nebolestivé! Prostředí příjemné! Syn má strach z lékařů a zde ten pocit neměl!!! Pana doktora velice doporučuji!!!

K. G.

Absolvoval jsem dvě vyšetření. Přístup pana doktora je korektní, oceňuji podrobné vysvětlení vykonávaného vyšetřování, dosažených výsledků a predikce následujících kroků. 

V. Hanzl

Byla jsem velmi mile překvapena přístupem, erudovaností, příjemným vystupováním a snahou pomoci. Žádné dlouhé objednací termíny.

Olga G.

Další reference můžete shlédnout na webových stránkách Známýlékař.cz.